Rodzaje rusztowań

Prowadzenie prac budowlanych, remontowych lub zakładanie i konserwacja różnego rodzaju urządzeń i instalacji wymagają odpowiedniego sprzętu umożliwiającego wykonywanie prac na wysokości. W przypadku robót, które będą prowadzone przez dłuższy czas, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednich rusztowań. Rusztowania są dostępne w bardzo wielu odmianach i rodzajach. Przyjrzyjmy się temu, jakie typy rusztowań są najczęściej spotykane i do jakiego typu robót mogą być używane.

 

Rusztowanie to urządzenie, które zapewnia odpowiednią i stabilną platformę do wykonywania prac na wysokości. Powinno być rozstawione zgodnie z regułami przewidzianymi przez producenta oraz przez osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. Ponieważ prowadzenie robót na wysokości wiąże się z dużą liczbą wypadków, bardzo ważne jest zapewnienie właściwych zabezpieczeń.

Istnieje bardzo wiele typów rusztowań i podziałów. Najbardziej przydatny jest podział związany ze sposobem ich użytkowania i rodzajem konstrukcji.

 

Rusztowania elewacyjne

Rusztowania elewacyjne to rozwiązanie najlepiej znane i najczęściej wykorzystywane. Są one rozstawiane przy fasadzie budynku i kotwione do niego tak, by zapewnić odpowiednią stabilność całej konstrukcji. Tego rodzaju rusztowania są wykorzystywane przy pracach budowlanych, tynkowaniu lub termomodernizacji budynków.

 

Rusztowania samonośne

Rusztowania samonośne to konstrukcje, które mogą być wznoszone niezależnie od istniejącego obiektu. Często są wykorzystywane do różnego rodzaju napraw czy modernizacji różnych obiektów. Nadają się świetnie np. do remontu przęseł mostów lub wiaduktów. Bywają też wykorzystywane w zakładach przemysłowych do remontów i konserwacji maszyn o dużych gabarytach lub instalacji przemysłowych.

 

Rusztowania przejezdne

Rusztowania przejezdne to konstrukcje, które mogą być przesuwane w różne miejsca w zależności od potrzeb. Rozwiązania tego rodzaju pozwalają zwykle na prowadzenie prac na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Sprawdzają się bardzo dobrze przy wykonywaniu krótszych zadań, związanych np. z malowaniem lub naprawą fasady, instalacją bądź naprawą różnych urządzeń.

Wróć do bloga