Rusztowania a bezpieczeństwo w pracy

Praca na rusztowaniu wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. Najczęstszymi wypadkami, do których dochodzi podczas pracy na wysokości, są poślizgnięcia lub potknięcia. Ich skutki mogą być różne, w przypadku dużej wysokości taka sytuacja może się skończyć tragicznie. Ryzyko wypadku wzrasta wraz z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, na przykład opadami lub wiatrem. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawca powinien zagwarantować sprawne rusztowania oraz niezbędne elementy zabezpieczające, a pracownicy mają obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad BHP.

Zasady  bezpieczeństwa

Miejsce pracy na wysokościach powinno być poddawane regularnym i szczegółowym kontrolom. Istotna jest wytrzymałość i stabilność konstrukcji, która powinna być zweryfikowana przed rozpoczęciem robót. Teren, który otacza rusztowania, jest niemniej ważny. Należy oznakować go specjalnymi tablicami, które mają ostrzegać o prowadzonych pracach. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników. Pierwszą kwestią jest ochrona głowy, czyli praca wyłącznie w kasku. Pracownik powinien mieć również szelki, które przytwierdzone zostają do stabilnych elementów rusztowania. Poza tym powinni zwracać uwagę na dopuszczalne obciążenie każdego pomostu i kierunek poruszania się zgodnie z określonymi ciągami komunikacyjnymi.

Rusztowanie dostosowane do warunków pracy

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, który może się różnić w zależności od budynku, jego wysokości czy rodzaju wykonywanych prac, pracodawca powinien zapewnić rusztowanie, którego konstrukcja i sposób montażu są do nich przeznaczone. Właśnie dlatego w Ruszt-Mont proponujemy rozwiązania dedykowane różnym specyfikom pracy:

  • rusztowania elewacyjne – dedykowane są do prac na zewnątrz budynku, posiadające konstrukcję, dzięki której jej elementy łączy się z elementami obiektu. Można je stosować przy szerokich i wysokich obiektach, doskonale znosi obciążenia, również te powodowane warunkami pogodowymi,
  • rusztowania przemysłowe – przeznaczone są przede wszystkim do malowania, wymiany paneli ściennych w halach stalowych oraz prac przy remontach i obsłudze maszyn. Znajdują także zastosowanie przy naprawach taśmociągów i kruszarek minerałów,
  • rusztowania specjalne – są to rozwiązania, które proponujemy do wykonywania prac w nietypowych miejscach. Mogą to być rusztowania na klatki schodowe, imprezy plenerowe (użyte np. do budowy sceny) oraz rusztowania wiszące i dekarskie.

Praca na wysokości wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. Właśnie dlatego należy skrupulatnie przestrzegać zasad BHP, a także korzystać ze sprawdzonego sprzętu dedykowanego danemu rodzajowi pracy.

Wróć do bloga